خرید کارت به کارت

💠برای ثبت نام هزینه را به شماره کارت زیر واریز کنید و از رسید عکس بگیرید

در صورتی که با اپ گوشی واریز میکنید از رسید الکترونیک اسکرین شات(عکس) بگیرید و برای بنده  در تلگرام ارسال کنید ارسال کنید. ۰۹۱۷۰۲۷۴۹۵۰    یا   ۰۹۳۹۷۸۴۷۸۷۴  ایدی پشتیبان ها

poshtiban_011@  و    shokoohi7874@

💢هزینه دوره:

۶۰۳۷-۶۹۷۴-۴۲۱۲-۳۰۰۳

بانک صادرات